VISIE

Via werkplaatsen (zoals FabLabs) kunnen mensen bij de fysieke bibliotheek terecht om te creëren, uit te vinden, en kennis te vergaren en te delen. Dit vergroot 21e-eeuwse vaardigheden als creativiteit, verbeeldingskracht, probleemoplossend vermogen, verbanden leggen, samenwerken en kennisdelen, die ook belangrijk zijn om mediawijs te zijn of worden.

VOORBEELDEN

Weekend van de Wetenschap

weekend van de wetenschapIn 2017 namen WoWi!, natuurhistorisch museum Natura Docet Wonderryck Twente en Bibliotheek Dinkelland gezamenlijk deel aan het Weekend van de Wetenschap (7 en 8 oktober 2017). Het werd een weekend vol technologie, wetenschap en veel leuke activiteiten, waarbij natuur en technologie elkaar ontmoetten. Zo konden bezoekers een virtuele dierenwereld creëren om vervolgens te bekijken in Virtual Reality, een game besturen met bananen en zien hoe een fossiel werd 3D-gescand en geprint.

Maker Faire Twente

maker festival twenteIn 2018 vond de vijfde editie van het Maker Festival Twente plaats. Een festival georganiseerd door Tetem en Twentse Welle, dat zich kenmerkt door een mix van kunst, creativiteit, techniek en maakindustrie. Het festival ging van start met de Play & Learn-dagen. Verschillende makers (waaronder WoWi!, Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Enschede) hebben tijdens deze dagen workshops aangeboden voor het onderwijs.
De afsluiter van het Maker Festival was de beurs op 26 en 27 mei. Voor de derde keer was WoWi! hierbij aanwezig. Ook werd er een Biblioplaza ingericht waarin allerlei leuke maakactiviteiten te doen waren. Bibliotheek Deventer, Bibliotheek Dalfsen, Bibliotheek Hardenberg en onze WoWi!-coaches waren aanwezig om de enthousiaste bezoekers te begeleiden bij de activiteiten.

Week van de mediawijsheid

week van de mediawijsheidVoor de beste klassen die deelnamen aan MediaMasters 2016 stelde de KB een landelijke prijs beschikbaar: een bezoek aan een mobiel lab. WoWi! heeft deze prijs verzorgd aan de beste klas uit Flevoland, Overijssel en Gelderland.

Inspiratiegids: Labs & educatie

labs en educatieIn opdracht van de KB heeft Rijnbrink in samenwerking met CODA Apeldoorn een pilot uitgevoerd in het kader van de pijler ‘de Bibliotheek als werkplaats’. Het resultaat hiervan is een inspiratiegids voor bibliotheken rond het thema labs en educatie.
De gids biedt ondersteuning aan bibliotheken die starten met een eigen lab of die binnen de bibliotheek (meer) invulling willen geven aan de 21e eeuwse vaardigheden.

Toolkit: Duurzaam ondernemen met je lab

In opdracht van de KB heeft Rijnbrink een pilot uitgevoerd rond de pijler ‘de Bibliotheek als werkplaats’. In het kader hiervan is de toolkit ‘Duurzaam ondernemen met je lab’ ontwikkeld. Een toolkit met onder meer aandacht voor visievorming, een stappenplan en tools voor het ondernemen met een lab, kansen en tips op het gebied van financiering en samenwerking, en inspirerende verhalen van Bibliotheken met een lab.